Kunst met purpose

Kunst met een intentie

Kunst kan verschillende positieve effecten hebben op de gezondheid en het welzijn van mensen. Dit blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek van de World Health Organization (WHO). Dit gaat om verschillende soorten kunst, zoals podiumkunst, beeldende kunst, literatuur, cultuur en online, digitale en elektronische kunst.

De conclusies van een wetenschappelijk rapport uit 2019 van het Health Evidence Network zijn de volgende positieve effecten van kunst:

Positieve effecten van kunst
Kunst kan een rol spelen in (de preventie van) psychische en lichamelijke aandoeningen in alle levensfasen
Kunst kan een rol spelen in de behandeling of beheersing van acute en chronische ziekten
Kunst kan de sociale aspecten van gezondheid beinvloeden
Kunst kan de ontwikkeling van kinderen ondersteunen
Kunst kan gezondheidsbevorderend gedrag stimuleren
Kunst kan bijdragen aan een betere zorgverlenign
Mensen met neurologische aandoeningen helpen
Kunst kan steun bieden bij levenseindezorg

Nu richt ik me alleen op beeldende  kunst. Met mijn kunst hoop ik een positieve impact op iemand zijn/haar leven te maken. Om bijvoorbeeld een stukje heling, kalmte, afleiding en troost te kunnen bieden in moeilijkere en donkere tijden. Zoals afleiding wanneer je in het ziekenhuis bent, kaarshouders die je kunt neerzetten bij de foto  van een dierbare om hem/haar te blijven herinneren.